Optimizacija obstoječih poslovnih procesov

Optimizacija predstavlja izdelavo, prilagoditev in integracijo posamezne rešitve v okolje poslovnega partnerja. Optimizira se lahko celota oziroma posamezen poslovni problem.

Analiza obstoječega stanja

Analiza obstoječega stanja vsebuje izdelavo dokumenta posnetka stanja in analize poslovnih procesov, analize obstječe strojne in programske opreme ter analize zalednih informacijskih sistemov. Analizira se lahko celota oziroma posamezen segment.

Predlogi izboljšav

Predlog izboljšav predstavlja nadgradnjo analize obstoječega stanja z naborom opcijskih rešitev celote oziroma posameznega segmenta.

Uvedba novih pristopov v trženju

S pomočjo naših rešitev se avtomatizira in optimizira dinamika obiskovanja in komunikacije z možnostjo on line zajemanja povratnih informacij, kar med drugim omogoča takojšnje reagiranje na dogajanja na trgu.

Vodenje izobraževanj

Organizacija delavnic in specialističnih usposabljanj tako za končne uporabnike CRM rešitev, kot tudi za administratorje in napredne skrbnike sistema.